Projekt

A projekt a HUSKROUA Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC 2014-2020 Program támogatásával valósul meg.

A projekt fő célkitűzései a Kárpátok Eurorégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozása, eljárásmódok közös fejlesztése, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolása, egy négyoldalú határmenti együttműködés keretében.

 Egy közös, határon átnyúló önkéntes hálózat létrehozásával a projektpartner szervezetek fő célja a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése és rugalmas ellenállóképesség fejlesztése a programterületen.

A partnerek közös fejlesztő tevékenysége az alapja a jövőben, a hatásos közös, határmenti önkéntes, segítségnyújtó beavatkozásnak. A közös munka alapján növekvő kapacitások mind nemzeti, mint térségi szinten magasabb szintű és gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé a helyi, nemzeti és határmenti régiók szintjén egyaránt.

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (vezető partner)
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (Magyarország)
Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) Város Önkormányzata (Szlovákia)
Szinérváralja (Seini) Önkormányzata (Románia)
Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia)
Kárpátaljai Református Egyházkerület (Ukrajna)

A megvalósítás időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. (24 hónap)
A támogatás összege: 847 630,69 €
A projekt teljes költségvetése: 941 811,90 €.


This sub-website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Zemplén Region Civil Protection and Disaster Management Association and do not necessarily reflect the views of the European Union.

EnglishGermanHungarianRomanianSlovakUkrainian